AKB Km 1313/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1702/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 09-03-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XXX odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  stanowiącej  działkę o nr 16/40 i pow.0,0915ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, murowanym  o pow. użytk.62,50 m2 wybudowanym i użytkowanym bez stosownych pozwoleń wynikających z prawa budowlanego, położonej: 15-166 Białystok,kol. Bagnówka 8/1 dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00164108/2
Suma oszacowania wynosi 177 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     118 530,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 780,00zł w gotówce lub na konto Komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.