AKB Km 2412/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1715/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 13-11-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę  o nr 190/3 i pow.1,0026ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym murowanym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy-86m2 położonej: 19-124 Jaświły 2A, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00119076/8   [NKW: BI1B/00119076/8]
Suma oszacowania wynosi 71 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     53 663,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 155,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 10 .11.2017r.  ..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.