AKB Km 642/16

     OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
      IICo 1789/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 23-02-2018r. o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XXX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości o łącznej pow.0,1397ha stanowiącej działkę o nr geod.65/21 i pow.0,0172 ha  oraz działkę o nr geod.65/14 i pow.0,1225ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym , parterowym z garażem  , o pow. zabudowy 305,00 m2 położonej: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Olmonty, ul.Zaciszna 4 dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00132110/6 i BI1B/00131061/0.
Suma oszacowania wynosi 875.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     583.333,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 87.500,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.