AKB Kmp 22/14

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
IICo 1159/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 17-11-2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod.22/10 i pow.0,1512ha ,zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym , z poddaszem użytkowym ,murowanym,wolnostojącym ,o pow. ok.240 m2 położonej: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul.Polna 11A,
dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00100499/3   [NKW: BI1B/00100499/3].
Suma oszacowania wynosi 471 343,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     314 229,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 134,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.