Archive for Licytacje

AKB Km 700/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 398/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-05-2018r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  o pow. 58,50 m2 ( 3 pokoje z kuchnią -parter) wraz z prawem do korzystania z pomieszczenia piwnicznego o pow.6,70m2, położonego: 15-666 Białystok, ul. Powstańców 5/12, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” (Adres spółdzielni:  15-661 Białystok, ul.Armii Krajowej 7, Białystok ) księgi wieczystej- brak.
Suma oszacowania wynosi 221 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     166 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 150,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.18.05.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 71/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 298/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 25-05-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 45,8m2- 3 pokoje z kuchnią ,V kondygnacja, położonego: 15-706 Białystok, Gruntowa 8/45, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa. (Adres spółdzielni:  15-888 Białystok, ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Białystok ). KW- brak.
Suma oszacowania wynosi 171 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     128 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 120,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 434/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 217/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-05-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytk.61,60m2 ( 3 pokoje z kuchnią – I piętro )  oraz prawem do korzystania z pomieszczenia piwnicznego o pow.4,60m2, położonego:15-666 Białystok, ul.Powstańców 12 / 34 księgi wieczystej-brak.
Suma oszacowania wynosi 213.650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     160.238,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21.365,00zł w gotówce lub na konto Komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.18.05.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2412/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 399/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-05-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę  o nr 190/3 i pow.1,0026ha ,zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym murowanym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy-86m2  położonej: 19-124 Jaświły 2A, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00119076/8   [NKW: BI1B/00119076/8].
Suma oszacowania wynosi 71 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   53 663,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 155,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 18 .05.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Ponadto licytant powinien spełniać wymogi określone Ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

AKB Km 1840/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 27-04-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości o nr geod.255/84 i pow.0.0895ha ,zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow.użytk.713,14m2 według projektu budowlanego i pozwoleniem na budowę  (rzeczywista łączna pow.użytkowa budynku wynosi 842,50 m2) ,położonej: 16-070 Choroszcz, Klepacze, ul.Długa 1A dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00144499/3 [NKW: BI1B/00144499/3].
Suma oszacowania wynosi 1 493 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1 119 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 149 300,00zł w gotówce lub na konto komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2259/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 27-04-2018r. o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 517 o pow.1,7500ha, położoną: 19-111 Krypno Kościelne, Kulesze Chobotki, dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00103751/9 [NKW: BI1B/00103751/9].
Suma oszacowania wynosi 28 086,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     18 724,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 809,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Ponadto licytant powinien spełniać wymogi określone Ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

AKB Km 145/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 30-04-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działki o nr geod.892/2 i 892/8 o łącznej pow.0,0845ha zabudowane budynkiem mieszkalnym wolnostojącym  parterowym , z poddaszem użytkowym o pow. użytk.197,80m2 oraz garażem dwustanowiskowym, wolnostojącym, parterowym o pow.użytk.39,00m2 ( z uwagi na brak bramy wjazdowej nie posiada charakteru garażu ),położonej: 15-633 Białystok, Meksykańska  48B i 48C, dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00040122/1   [NKW: BI1B/00040122/1].
Zgodnie z wpisem w Dzienniku Budowy parter budynku został przyjęty do użytkowania dnia 7.02.2008r.natomiast brak formalnego przyjęcia do użytkowania całego budynku.
Suma oszacowania wynosi 500 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     375 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50 060,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.27.04.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1799/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 23-04-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja   udziałów w wys. po  1/2  w odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow.użytk.50,2 m2 ( 2 pokoje z kuchnią – II kondygnacja) wraz z piwnicą o pow.2,9m2 oraz udziałem 531/149633 w nieruchomości wspólnej,
położonego: 15-644 Białystok, ul. Wrocławska 49D/41, dla którego  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00143140/5   [NKW: BI1B/00143140/5]
Suma oszacowania udziałów wynosi łącznie 234 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     175 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 450,00zł w gotówce  lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.20.04.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.