Archive for Nieruchomości

AKB Km 145/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 218/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 07-09-2018r. o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej działki o nr geod.892/2 i 892/8 o łącznej pow.0,0845ha zabudowane budynkiem mieszkalnym wolnostojącym ,parterowym ,z poddaszem użytkowym o pow. użytk.197,80m2 oraz garażem dwustanowiskowym,wolnostojącym ,parterowym o pow.użytk.39,00m2 ( z uwagi na brak bramy wjazdowej nie posiada charakteru garażu ) ,położonej: 15-633 Białystok, Meksykańska  48B i 48C, dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00040122/1   [NKW: BI1B/00040122/1].
Zgodnie z wpisem w Dzienniku Budowy parter budynku został przyjęty do użytkowania dnia 7.02.2008r.natomiast brak formalnego przyjęcia do użytkowania całego budynku.
Suma oszacowania wynosi 500 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     333 733,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50 060,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1840/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
IICo 129/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 03-08-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja   nieruchomości  ( 3 udziały po 1/3 każdy) stanowiącej działkę o nr geod.255/84 i pow.0,0895ha  zabudowanej  budynkiem handlowo-usługowym o pow.użytk.według projektu budowlanego i pozwolenia na budowę  713,14m2 (rzeczywista łączna pow.użytkowa budynku wynosi 842,50m2, położonej: 16-070 Choroszcz, Klepacze, ul.Długa 1A dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00144499/3   [NKW: BI1B/00144499/3].
Suma oszacowania wynosi 1 493 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     995 333,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 149 300,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.