Archive for Nieruchomości

AKB Km 1786/16

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI IICo 1833/17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 19-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 72/10 i pow.0,0749ha ,zabudowaną budynkiem mieszkalnym ,jednorodzinnym ,parterowym,z poddaszem użytkowym,niepodpiwniczonyn,w stanie niedokończonym ( szacunkowy stopień zaawansowania robót w budynku równy 70%) o pow.zabudowy 113,5 m2, położonej: 16-061 Juchnowiec Kościelny, dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00136403/5.

 

Suma oszacowania wynosi 235 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 156 667,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 500,00w gotówce lub na konto komornika :..Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 16.02.2018r.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.