Archive for Nieruchomości

AKB Km 1671/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1788/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 08-12-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :działkę o nr geod.165/2 i pow.0,1063ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym ,parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym , o pow.użytk. 356,79 m2 , z garażem dwustanowiskowym ( rok budowy- 2006, stan techniczno-funkcjonalny – bardzo dobry),położonej: 15-523 Białystok-Grabówka, Wiśniowa 38, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW   [NKW: BI1B/00197929/3]. 
Suma oszacowania wynosi 1 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  835 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 111 400,00zł w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB KM 134/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 15-12-2017r. o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej  działkę o  nr 248 i pow.15 600m2 ,z doprowadzoną energią elektryczną, wykonaną studnią głębinową o głębokości 20,00mb,urządzonym stawem, na której posadowiony jest budynek gospodarczy o pow.26,40 m2, położonej: 16-020 Czarna Białostocka, Ponura, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00030823/2 .
Suma oszacowania wynosi 1 476 106,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    984 071,00zł netto plus 23% VAT.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 147 611,00zł netto w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1786/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1833/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 04-12-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę o nr 72/10 i pow.0,0749ha ,zabudowaną budynkiem mieszkalnym ,jednorodzinnym , parterowym, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym w stanie niedokończonym ( szacunkowy stopień zaawansowania robót w budynku równy 70%)  o pow. zabudowy 113,5 m2,
położonej: 16-061 Juchnowiec Kościelny,dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00136403/5.
Suma oszacowania wynosi 235 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     176 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 500,00zł w gotówce  lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 1.12.2017r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2412/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1715/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 13-11-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę  o nr 190/3 i pow.1,0026ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym murowanym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy-86m2 położonej: 19-124 Jaświły 2A, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00119076/8   [NKW: BI1B/00119076/8]
Suma oszacowania wynosi 71 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     53 663,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 155,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 10 .11.2017r.  ..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Kmp 22/14

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
IICo 1159/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 17-11-2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod.22/10 i pow.0,1512ha ,zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym , z poddaszem użytkowym ,murowanym,wolnostojącym ,o pow. ok.240 m2 położonej: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul.Polna 11A,
dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00100499/3   [NKW: BI1B/00100499/3].
Suma oszacowania wynosi 471 343,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     314 229,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 134,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.