Archive for Nieruchomości

AKB Km 1313/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1702/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 09-03-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XXX odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  stanowiącej  działkę o nr 16/40 i pow.0,0915ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, murowanym  o pow. użytk.62,50 m2 wybudowanym i użytkowanym bez stosownych pozwoleń wynikających z prawa budowlanego, położonej: 15-166 Białystok,kol. Bagnówka 8/1 dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00164108/2
Suma oszacowania wynosi 177 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     118 530,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 780,00zł w gotówce lub na konto Komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1671/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1788/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 02-03-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej :działkę o nr geod.165/2 i pow.0,1063ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym , o pow.użytk. 356,79 m2 , z garażem dwustanowiskowym ( rok budowy- 2006, stan techniczno-funkcjonalny – bardzo dobry), położonej: 15-523 Białystok-Grabówka, Wiśniowa 38, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW   [NKW: BI1B/00197929/3].
Suma oszacowania wynosi 1 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  742 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 111 400,00zł w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 642/16

     OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
      IICo 1789/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 23-02-2018r. o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XXX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości o łącznej pow.0,1397ha stanowiącej działkę o nr geod.65/21 i pow.0,0172 ha  oraz działkę o nr geod.65/14 i pow.0,1225ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym , parterowym z garażem  , o pow. zabudowy 305,00 m2 położonej: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Olmonty, ul.Zaciszna 4 dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00132110/6 i BI1B/00131061/0.
Suma oszacowania wynosi 875.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     583.333,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 87.500,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.