Archive for Nieruchomości

AKB Km 2259/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 27-04-2018r. o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 517 o pow.1,7500ha, położoną: 19-111 Krypno Kościelne, Kulesze Chobotki, dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00103751/9 [NKW: BI1B/00103751/9].
Suma oszacowania wynosi 28 086,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     18 724,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 809,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Ponadto licytant powinien spełniać wymogi określone Ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

AKB Km 992/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 295/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 27-04-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow.użytk.43,8000m2 ( 2 pokoje z kuchnią -III kondygnacja), położonego: 15-756 Białystok, ul. Swobodna 45/15, dla którego Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00208519/7 [NKW: BI1B/00208519/7].
Suma oszacowania wynosi 197 093,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     147 820,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 709,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 145/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 30-04-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działki o nr geod.892/2 i 892/8 o łącznej pow.0,0845ha zabudowane budynkiem mieszkalnym wolnostojącym  parterowym , z poddaszem użytkowym o pow. użytk.197,80m2 oraz garażem dwustanowiskowym, wolnostojącym, parterowym o pow.użytk.39,00m2 ( z uwagi na brak bramy wjazdowej nie posiada charakteru garażu ),położonej: 15-633 Białystok, Meksykańska  48B i 48C, dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00040122/1   [NKW: BI1B/00040122/1].
Zgodnie z wpisem w Dzienniku Budowy parter budynku został przyjęty do użytkowania dnia 7.02.2008r.natomiast brak formalnego przyjęcia do użytkowania całego budynku.
Suma oszacowania wynosi 500 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     375 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50 060,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.27.04.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1799/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 23-04-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja   udziałów w wys. po  1/2  w odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow.użytk.50,2 m2 ( 2 pokoje z kuchnią – II kondygnacja) wraz z piwnicą o pow.2,9m2 oraz udziałem 531/149633 w nieruchomości wspólnej,
położonego: 15-644 Białystok, ul. Wrocławska 49D/41, dla którego  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00143140/5   [NKW: BI1B/00143140/5]
Suma oszacowania udziałów wynosi łącznie 234 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     175 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 450,00zł w gotówce  lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.20.04.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1936/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 23-04-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości   stanowiącej  działkę gruntu nr 1701/59 o pow.0,0152ha w użytkowaniu wieczystym, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej ,parterowym z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczonym o pow. użytk.109,4 m2w tzw. stanie deweloperskim, położonej: 15-950 Białystok, ul. Zaułek Podlaski 40,
dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00175290/4 [NKW: BI1B/00175290/4].
Suma oszacowania wynosi 455 855,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     341 891,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 45 586,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.20.04.2018r..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 609/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 128/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 06-04-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.użytk.65,90m2 ( 3 pokoje z kuchnią – V kondygnacja),
położonego:15-660 Białystok, ul.Słonecznikowa 5/13, KW-  brak.
Suma oszacowania wynosi 213 618,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    160 214,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 362,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1018/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 06-04-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości -działki nr 216 o pow.3,0400ha,
położonej: 16-010 Wasilków, Sochonie, dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00139118/1 [NKW: BI1B/00139118/1].
Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 1 039 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     779 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 103 900,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  ..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.