Archive for Nieruchomości

AKB Km 1272/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1959/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-12-2017r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XXX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę o nr geod.336/36 o pow. 0,0863ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, drewnianym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, nie podpiwniczonym, z lat 70-tych ub.wieku, z przybudówką murowaną z 2005r.o łącznej pow. użytk.88,74m2, położonej: 15-585 Białystok, ul. Zalesie 25, Dojlidy Górne, dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00142779/6   [NKW: BI1B/00142779/6].
Suma oszacowania wynosi 250 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 000,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 920/13

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1170/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 15-01-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o nr geod.760/19 i pow.0,0377ha,zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (segment skrajny) o pow.użytk.282 m2,położonej: 15-338 Białystok, Pułaskiego Kazimierza 66, dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00050737/8 .
Suma oszacowania wynosi 729 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     486 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 72 900,00zł w gotówce  lub  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 12.01.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2114/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
IICo 1925/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 18-12-2017r. o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  prawa własności  lokalu mieszkalnego o pow.50,60m2 ( 2 pokoje z kuchnią – I piętro) wraz z piwnicą o pow.4,10m2 oraz udziałem w wys.5470/11331970 w nieruchomości wspólnej położonego: 15-668 Białystok, ul. Upalna 54/7, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00152150/4   [NKW: BI1B/00152150/4].
Suma oszacowania wynosi 175 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     131 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 500,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 15.12.2017r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1469/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
IICo 1359/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 15-12-2017r. o godz. 10:10  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja  udziału  w wys. 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow.użytk.65,97m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow.4,15m2 oraz udziałem 7012/36/369818 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, położonego: 15-950 Białystok, Al.1000-Lecia PP 58/19, dla którego   Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00225340/6   [NKW: BI1B/00225340/6]
Suma oszacowania udziału w wys. 1/2 wynosi 147 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     98 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 700,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1389/14

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1015/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 11-12-2017r. o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej  działkę nr 35/3 o pow.0,0996ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, z poddaszem użytkowym ,niepodpiwniczonym o pow. użytk.149,31 m2 ( rok budowy- 2012 ),położonej: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Podleśna 44
dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00210773/2 .
Suma oszacowania wynosi 506 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     337 333,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50 600,00zł w gotówce lub konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.08.12.2017r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB KM 134/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 15-12-2017r. o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej  działkę o  nr 248 i pow.15 600m2 ,z doprowadzoną energią elektryczną, wykonaną studnią głębinową o głębokości 20,00mb,urządzonym stawem, na której posadowiony jest budynek gospodarczy o pow.26,40 m2, położonej: 16-020 Czarna Białostocka, Ponura, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00030823/2 .
Suma oszacowania wynosi 1 476 106,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    984 071,00zł netto plus 23% VAT.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 147 611,00zł netto w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.