Archive for Nieruchomości

AKB Km 417/18

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 471/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 04-06-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności  lokalu mieszkalnego o pow.50,60m2 ( 2 pokoje z kuchnią – I piętro) wraz z piwnicą o pow.4,10m2 oraz udziałem w wys.5470/11331970 w nieruchomości wspólnej położonego:15-668 Białystok, ul. Upalna 54/7, dla którego Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00152150/4 [NKW: BI1B/00152150/4].
Suma oszacowania wynosi 175 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     131 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 500,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.01.06.2018r.  ..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 700/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 398/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-05-2018r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  o pow. 58,50 m2 ( 3 pokoje z kuchnią -parter) wraz z prawem do korzystania z pomieszczenia piwnicznego o pow.6,70m2, położonego: 15-666 Białystok, ul. Powstańców 5/12, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” (Adres spółdzielni:  15-661 Białystok, ul.Armii Krajowej 7, Białystok ) księgi wieczystej- brak.
Suma oszacowania wynosi 221 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     166 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 150,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.18.05.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 71/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 298/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 25-05-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 45,8m2- 3 pokoje z kuchnią ,V kondygnacja, położonego: 15-706 Białystok, Gruntowa 8/45, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa. (Adres spółdzielni:  15-888 Białystok, ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Białystok ). KW- brak.
Suma oszacowania wynosi 171 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     128 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 120,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 434/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
IICo 217/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-05-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytk.61,60m2 ( 3 pokoje z kuchnią – I piętro )  oraz prawem do korzystania z pomieszczenia piwnicznego o pow.4,60m2, położonego:15-666 Białystok, ul.Powstańców 12 / 34 księgi wieczystej-brak.
Suma oszacowania wynosi 213.650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     160.238,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21.365,00zł w gotówce lub na konto Komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.18.05.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2412/16

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 399/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 21-05-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę  o nr 190/3 i pow.1,0026ha ,zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym murowanym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy-86m2  położonej: 19-124 Jaświły 2A, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00119076/8   [NKW: BI1B/00119076/8].
Suma oszacowania wynosi 71 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   53 663,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 155,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu 18 .05.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Ponadto licytant powinien spełniać wymogi określone Ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.