Kontakt

Kancelaria komornika i kasa kancelarii czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:30

Komornik przyjmuje interesantów w:
poniedziałki od 9:00 do 15:00

Iodo – Roman Kwieciński kontakt :
email : iod.bialystok.006@komornik.pl

Administratorem państwa danych jest Agnieszka Kosacka – Bobier

UWAGA: Przy przekazywaniu należności na rachunek bankowy Komornika, konieczne jest wskazanie w tytule przelewu sygnatury sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika, której dotyczy przedmiotowa wpłata

Lokalizacja