O kancelarii komorniczej

Kancelaria Komornicza Agnieszki Kosackiej – Bobier została utworzona w dniu 04. maja 2010 r.
Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji,

a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych