Przepisy prawne

Tekst Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 29 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571, Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038) zamieszczony na stronie Krajowej Rady Komorniczej: KLIKNIJ

właściwość terytorialna:

Art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sadowych i egzekucji

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Art. 921 kpc

1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.
2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela.