Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka - Bobier
 Kancelaria komornicza nr IV w Białymstoku

dla wierzyciela

Wierzycielem jest osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja komornicza. Wierzyciel decyduje, w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję.

Wierzycielem jest osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja komornicza. Wierzyciel decyduje, w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję i jakimi sposobami, wskazanymi w kodeksie postępowania cywilnego. Wierzyciel wnioskuje do komornika o wyegzekwowanie świadczenia i musi wykazać tytuł prawny, uprawniający go do danego świadczenia. W razie potrzeby, zespół kancelarii może doradzić w zakresie poprawnego formułowania żądań. 

Wierzyciel musi zwrócić się do komornika z następującymi dokumentami:

  1. Oryginał tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności
  2. Wniosek o wszczęcie egzekucji 
  3. Możliwie precyzyjnie wskazane dane dłużnika 

Wniosek wierzyciela otwiera komornikowi drogę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego na wszystkie sposoby, wskazane w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Może to być egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z określonych praw majątkowych (np. udziałów w spółce) oraz z innych wierzytelności (jak emerytura czy inne świadczenia podlegające zajęciu). Do prowadzenia egzekucji z nieruchomości wymagane jest odrębne wskazanie takiej formy we wniosku. 

Wierzyciel może wskazać komornikowi konkretne składniki majątku, z których ma być prowadzona egzekucja – lub zlecić mu poszukiwanie majątku dłużnika (za określoną opłatą).