Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka - Bobier
 Kancelaria komornicza nr IV w Białymstoku


Krótko o Nas

KOMORNIK SĄDOWY

BIAŁYSTOK

Dla wielu osób kontakt z komornikiem jest niecodziennym przeżyciem, a udział w egzekucji – zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika – nie należy do najłatwiejszych doświadczeń. Rola komornika w postępowaniu egzekucyjnym również nie jest łatwa, ponieważ priorytetem każdej sprawy jest skuteczność i rzetelność, przy jednoczesnym poszanowaniu godności i dóbr osobistych każdej ze stron. 

Jakie zadania wykonuje 

KOMORNIK SĄDOWY BIAŁYSTOK

Skuteczny komornik sądowy Agnieszka Kosacka-Bobier, prowadząca kancelarię przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, realizuje sprawy znajdujące się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Zadania realizowane na podstawie przepisów o komornikach sądowych i egzekucji obejmują w szczególności:

Wykonywanie Orzeczeń Sądowych

w sprawach o roszczenia pieniężne;

Wykonywanie Orzeczeń Sądowych

w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;

Wykonywanie Orzeczeń Sądowych

o zabezpieczenie roszczeń;

Sporządzaniem Protokołu

stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

Weryfikowaniem Istnienia i Treści

tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznychOpinie O Kancelarii

CO MÓWIĄ O NAS PETENCI

Potrzebujesz Pomocy

WIERZYCIEL

Wierzycielem jest osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja komornicza. Wierzyciel decyduje, 

Potrzebujesz Pomocy

DŁUŻNIK

Dłużnik to osoba, która posiada zobowiązanie pieniężne lub niepieniężne w stosunku do wierzyciela.

Poniżej możesz skorzystać z formularza

NAPISZ DO NAS